12 Tradycji DDA

 • Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; zdrowienie każdego z nas zależy od jedności
  wspólnoty DDA.
 • Dla celów działania naszej grupy istnieje tylko jedyny ostateczny autorytet – miłujący Bóg,
  przejawiający się w sumieniu naszej grupy. Nasi liderzy są jedynie zaufanymi służebnymi, oni nie rządzą.
 • Jedynym warunkiem członkostwa w DDA jest pragnienie zdrowienia ze … Przeczytaj więcej
 • Sponsorowanie w DDA

  Od pierwszego mityngu było ewidentne, że jedną rzeczą, w której byliśmy zgodni było to, że sponsorowanie praktykowane w programie AA nie było tym, co mogłoby służyć naszym potrzebom.
  Poczuliśmy, że jeśli sponsoring AA miałby być użyty jako wytyczne dla sponsoringu DDA, potrzebujemy dokonać pewnych zmian, bardziej pasujących do psychiki osób DDA. Przeczytaj więcej