12 Tradycji DDA

  • Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; zdrowienie każdego z nas zależy od jedności
    wspólnoty DDA.
  • Dla celów działania naszej grupy istnieje tylko jedyny ostateczny autorytet – miłujący Bóg,
    przejawiający się w sumieniu naszej grupy. Nasi liderzy są jedynie zaufanymi służebnymi, oni nie rządzą.
  • Jedynym warunkiem członkostwa w DDA jest pragnienie zdrowienia ze … Przeczytaj więcej