Informacja o naszej grupie DDA

Spotykamy się na mitingu w każdą niedzielę o 17.00 (czasu miejscowego) w Polskim Ośrodku Katolickim w Leeds, (adres: Newton Hill Rd, Leeds LS7 3LL). Łączy nas wspólny problem DDA lub DDD. Na mitingu dzielimy się TYLKO własnym doświadczeniem, nadzieją, wiarą czyli tym jak zdrowiejemy z syndromu DDA/DDD. Przeczytaj więcej