Sponsorowanie w DDA

Od pierwszego mityngu było ewidentne, że jedną rzeczą, w której byliśmy zgodni było to, że sponsorowanie praktykowane w programie AA nie było tym, co mogłoby służyć naszym potrzebom.
Poczuliśmy, że jeśli sponsoring AA miałby być użyty jako wytyczne dla sponsoringu DDA, potrzebujemy dokonać pewnych zmian, bardziej pasujących do psychiki osób DDA. Przeczytaj więcej